Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2013 r. o godz. 10:00.