Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2015 r. o godz. 10:00