Termin składania ofert upłynął w dniu 12.10.2015 r. o godz. 10:00.