Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2015 r. o godz. 10:00