Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2015 r. o godz. 10:00