Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2016 r. o godz. 10:00