Termin składania ofert upłynął w dniu 29.04.2016 r. o godz. 10:00