Termin składania ofert upłynął w dniu 19.04.2013 r. o godz. 10:00