Termin składania ofert upłynął w dniu 07.05.2013 r. o godz. 10:00