Termin składania ofert upłynął w dniu 26.04.2013 r. godz. 10:00