Termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2016 r., o godz. 10:00