Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2016 r. o godz. 10:00.