Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2016 r., o godz. 10:00