Termin składania ofert upłynął w dniu 04.10.2016 r., o godz. 10:00