Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2016 r., o godz. 10:00