Termin składania ofert upłynął 01.06.2017 r. o godz. 10:00.