Termin składania ofert upłynął w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10:00.