Termin składania ofert upłynął 07.07.2017 r. o godz. 10:00.