Termin składania ofert upłynął w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10:00