Termin składania ofert upłynął w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10:00.