Termin składania ofert upłynął 30.08.2019 r. o godz. 10:00.