Termin składania ofert upłynął w dniu 24.09.2020 r. o godz. 10:00