Termin składania ofert upłynął w dniu 16.09.2013 r. o godz. 10:00

Postępowanie zostało unieważnione.