Termin składania ofert upłynął w dniu 23.09.2013 r. o godz. 10:00

Postępowanie zostało unieważnione