Termin składania i otwarcia ofert: 25.09.2013 r.

znak sprawy: OR-IV.272.2.59.2013