Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2013 r. o godz. 10:00