Termin składania o otwarcia ofert 29.10.2013 r.

OR-IV.272.1.49.2013

W dniu 05.11.2013 r. postępowanie zostało unieważnione.