Termin składania ofert upłynął w dniu 05.12.2013 r. o godz. 10:00