Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2014 r. o godz. 10:00