Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami obejmujące okres 3 lat kalendarzowych przygotowuje i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu zarząd województwa. Stąd też w województwie podkarpackim w czerwcu 2021 roku opracowano przedmiotowe sprawozdanie za lata 2017-2019.

Zakres informacji objęty sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie województwa podkarpackiego zaszły od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W sprawozdaniu dokonano analizy gospodarowania odpadami na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017 – 2019 oraz oceniono stan realizacji celów wynikających z „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022” uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. Nr XXXI/551/17.

Mając na uwadze zapisy ustawy o odpadach w Sprawozdaniu dokonano oceny zmian ilości oraz kierunków postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadów uwzględniając:

 • odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji oraz 4 frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale;
 • odpady, podlegające odrębnym przepisom prawnym, w tym odpady niebezpieczne, w szczególności:

- odpady zawierające PCB,

- oleje odpadowe,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady zawierające azbest,

- przeterminowane środki ochrony roślin,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- pojazdy wycofane z eksploatacji,

- odpady medyczne i weterynaryjne,

- zużyte opony,

- odpady opakowaniowe,

 • odpady pozostałe:

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że większość zadań i celów określonych w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.

Najważniejsze z nich to:

 • Wzrost masy odpadów komunalnych selektywnie zbieranych i odbieranych:

-  2017 rok – 132,9 tys. Mg,

-  2018 rok – 177,2 tys. Mg,

-  2019 rok – 201,4 tys. Mg.

 • Systematyczne ograniczanie przez gminy województwa podkarpackiego ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

W 2017 roku poziomu ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie osiągnęło 7 gmin. W roku 2018 ww. poziomu nie osiągnęły dwie gminy, a w 2019 roku jedna.

 • Wzrost masy odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi i recyklingowi:

masa odpadów opakowaniowych poddany odzyskowi:

-  2017 rok – 242,3 tys. Mg,

-  2018 rok – 271,8 tys. Mg,

-  2019 rok – 296,3 tys. Mg

masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi:

- 2017 rok – 197,1 tys. Mg,

- 2018 rok – 220,9 tys. Mg,

- 2019 rok – 229.4 tys. Mg.

 • Osiągnięcie założonego minimum 70 % poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych
  i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych;
 • Systematyczny wzrost ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów oraz poddanych odzyskowi na stacjach demontażu pojazdów.

Masa zużytych podjazdów poddanych odzyskowi na stacjach demontażu pojazdów:

-  2017 rok – 42,394 tys. Mg,

-  2018 rok – 46,023 tys. Mg,

-  2019 rok – 51,510 tys. Mg.

 • Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego;
 • Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik do Uchwały ZWP-Sprawozdanie z wykonania WPGO za lata 2017-2019.pdf)załącznik do Uchwały ZWP-Sprawozdanie z wykonania WPGO za lata 2017-2019.pdf[OS] Ireneusz Grocholski2674 kB2021-07-13 14:352021-07-13 14:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 288_5673_21.pdf)Uchwała Nr 288_5673_21.pdf[OS] Ireneusz Grocholski122 kB2021-07-13 14:352021-07-13 14:35

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi