Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

 

Dyrektor
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301
 ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej
z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r., poz.1515).                             
 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie udostępnione są w siedzibie podmiotu leczniczego.

 1. Stanowisko objęte konkursem.

Pielęgniarka Oddziałowa I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r., poz. 1515). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

 1. Dokumenty wymagane od kandydata.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430). W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 1. Miejsce oraz termin składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

 1. Miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3.

 Klauzula informacyjna (dot. kandydatów do konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczny Szpital Wojewódzki  Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 86 64 357, listownie na adres Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Szpitala przy ul. Lwowskiej 60 w Rzeszowie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego  Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są właściwe komórki organizacyjne Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w Dziale Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej Szpitala przez okres zatrudnienia.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych skutkuje nie rozpatrzeniem sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostępny cyfrowo 11.pdf)Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostępny cyfrowo 11.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś174 kB2024-03-19 08:122024-03-19 08:12

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi