Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1793 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Na wniosek PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (REGON: 273204260, NIP: 6420000642) – reprezentowanej przez pełnomocnika – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji tj.: kotłowni gazowej (KG) o łącznej mocy cieplnej w paliwie 195 MW, na którą składa się 6 kotłów gazowych o mocy 31 MW każdy (moc w paliwie 32,5 MW) występującej na terenie zakładu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział elektrociepłowniw Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów;
Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;
W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 30 maja 2022 r. – do dnia 28 czerwca 2022 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski;
Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu;
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.


Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 198/2022.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OGŁOSZENIE w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla PGE Energia Ciepła S.)ogłoszenie PGE Energia Ciepła S.A. dostępne cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla215 kB2022-05-26 10:352022-05-26 10:35

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi