Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

                                                                                                                                                                                                                                                   

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w związku z art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.), podaję do publicznej wiadomości:

Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, regon: 492841416, NIP: 735-24-97-196, reprezentowanego przez Pełnomocnika, z dnia 14.02.2022 r. (wraz z uzupełnieniami z dnia 15.02.2022 r., z dnia 4.05.2022 r. oraz z dnia 5.07.2022 r.) zostało wszczęte postepowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.01.2016 r. znak: OS.I.7222.53.1.2015.RD (ze zmianami), w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji MBP o wydajności 104 000 Mg/rok części mechanicznej i 64 400 Mg/rok części biologicznej oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ilości 3 300 Mg/rok, zlokalizowanych w m. Młyny, gm. Radymno.

Organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od dnia 7.07.2022 r. do dnia 5.08.2022 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.

Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie  informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem 64/2022.

Niniejsza informacja oraz treść przedmiotowej decyzji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.podkarpackie.pl w zakładce: Ogłoszenia Marszałka.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o wniosku OS.I.7222.8.1.2022.RD word do pdf.pdf)Ogloszenie o wszczęciu PUK EMPOL Sp. z o.o. Tylmanowa wersja niedostępna cyfrowo[OS] Renata Dybka103 kB2022-07-06 12:342022-07-06 12:34
Pobierz plik (ogłoszenie o wniosku OS.I.7222.8.1.2022.RD dostępna cyfrowo.docx)Ogloszenie o wszczęciu PUK EMPOL Sp. z o.o. Tylmanowa - wersja dostepna cyfrowo[OS] Renata Dybka22 kB2022-07-06 12:172022-07-06 12:17

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi