Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Na wniosek Czysta Energia Polska Sp. z o.o. Lecha 10, 41-800 Zabrze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Tarnobrzegu przy ul. Strefowej 8 instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 36 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 18 340 Mg/rok.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 31 sierpnia 2022 r. – do dnia 29 września 2022 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.

Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 225, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 527/2022.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OGŁOSZENIE wersja dostepna cyfrowo.docx)Ogłoszenie - wersja dostępna cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla122 kB2022-08-30 10:462022-08-30 10:46

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi