Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.74.8.2022.ES

RZESZÓW, 2023-02-09

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:
1. Na wniosek Fenix Metals Sp. z o.o., ul. Strefowa 13, 39-442 Chmielów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2006r. znak:ŚR.IV-6618/20/05 ze zm. na prowadzenie instalacji do produkcji metali z surowców wtórnych.
2.
Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.
3.  W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 20 lutego 2023 r. – do dnia 21 marca 2023 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.
4.
Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 225, w godzinach pracy urzędu.
5.
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 74/2023.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_OS-I.7222.74.8.2022.ES.pdf)Ogłoszenie[OS] Edyta Sakowska1033 kB2023-02-14 11:402023-02-14 11:40
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_wersja dostępna cyfrowo.docx)Ogłoszenie - wersja dostępna cyfrowo[OS] Edyta Sakowska71 kB2023-02-14 11:412023-02-14 11:41

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi