Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich na obszar: BESKIDY

TERMIN EGZAMINU
• 22 czerwca 2023 r. – część teoretyczna
• 23 - 24 czerwca 2023 r. – część praktyczna

Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu teoretycznego zostanie podana do 5 czerwca 2023 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868 ze zm.).

Informacje o sposobie oceniania poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz o głównych punktach trasy egzaminacyjnej zostaną podane do publicznej wiadomości w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego - co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości (przed wejściem na salę egzaminacyjną).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszone są o przedłożenie oryginałów n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu - formularz zgłoszenia do pobrania w załącznikach na stronie:
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/turystyka-i-sport/448-nadawanie-uprawnien-pilota-wycieczek-lub-przewodnika-turystycznego

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów - w przypadku ubiegania się o klasę III

• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenie należy dostarczyć na Kancelarię Ogólną Urzędu Marszałkowskiego albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
Al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862) opłata za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego wynosi 330,00 zł (120,00 zł za część teoretyczną egzaminu i 210,00 zł za część praktyczną egzaminu).

Opłaty wniesionej przez kandydata, który nie przystąpił do egzaminu, nie zwraca się z wyjątkiem przypadku, w którym kandydat na przewodnika górskiego zawiadomi Urząd Marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem.
Opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej części egzaminu podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników części teoretycznej egzaminu.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 30 maja 2023 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 10 osób. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń egzamin zostanie niezwłocznie odwołany.

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat tel. 17/ 747 66 16.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi