Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

OS-I.7222.6.9.2023.RD Rzeszów, 2023-09-06

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), podaję do publicznej wiadomości:

Na wniosek Raf- Ekologia Sp. z o.o. ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, regon 370484149, NIP 6842198750, z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak: 1034/23, wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2023 r. znak: OS-I.7222.6.1.2023.RD, w której sporządzono tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14.

Organem właściwym do zmiany decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;

W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 12 września 2023 r. – do dnia 12 października 2023 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.

Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu;

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 620/2023.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie  Raf-Ekologia OS.I.7222.6.9.2023.RD - plik dostepny cyfrowo.docx)Ogłoszenie o wniosku OS.I.7222.6.9.2023.RD - plik dostępny cyfrowo[OS] Renata Dybka81 kB2023-09-13 08:262023-09-13 08:26
Pobierz plik (Ogloszenie  Raf-Ekologia OS.I.7222.6.9.2023.RD - plik niedostępny cyfrowo.pdf)Ogłoszenie o wniosku OS.I.7222.6.9.2023.RD - plik niedostępny cyfrowo[OS] Renata Dybka241 kB2023-09-13 08:272023-09-13 08:27

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi