Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

marszalek województwa podkarpackiego logo

OS-I.7222.7.9.2023.RD Rzeszów, 2023-11-17

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 218 ust. 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j. ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 t.j. ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133, Regon 492841416, NIP 735-249-71-96, przedłożony do tut. Urzędu w dniu 20 października 2023r. (bez znaku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 17.04.2014r. znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD, zmienionej decyzjami z dn. 6.06.2014r. znak: OS.I.7222.6.1.2014.RD, z dnia 5.12.2014r. znak: OS-I.7222.6.7.2014.RD,z dn. 12.06.2017r. znak: OS.I.7222.13.1.2017.RD, z dn. 15.04.2019r. znak: OS-I.7222.46.2. 2018.RD., z dn. 14.11.2019r. znak: OS-I.7222.14.4.2019.RD, z dn. 6.07.2020r. znak: OS.I.7222.6.1.2020.RD oraz z dn. 6.07.2021r. znak: OS.I.7222.12.1.2021.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno, z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wniosek dotyczy rozbudowy składowiska odpadów o kwaterę nr VI.

Organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 23 listopada 2023r. do dnia 22 grudnia 2023r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.

Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez skrzynkę podawczą e-Puap.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 786/2023, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych.

Z UPOWAŻNIENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OGŁOSZENIE o wniosku OS.I.7222.7.9.2023.RD - wersja dostępna cyfrowo.docx)Ogłoszenie o wniosku OS.I.7222.7.9.2023.RD - wersja dostępna cyfrowo[OS] Renata Dybka105 kB2023-11-17 14:102023-11-17 14:10

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi