Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

marszalek województwa podkarpackiego logo

OS-IV.7440.01.2024.WZ

Rzeszów, 2024-02-02

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775); art.161 ust.1 w związku z art.80 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633, ze zm. – zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że:

I.    Decyzją z dnia 2 lutego 2024r. znak: OS-IV.7440.01.2024.WZ (- zwaną dalej Decyzją) zatwierdzony został „Projekt robot geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego (gm. Zaklików, gm. Radomyśl n/Sanem, gm. Pysznica - pow. stalowowolski).

II.  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Obwieszczenia.      

III. Licząc od następnego dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w terminie 14 dni, Strony mogą wnieść odwołanie od Decyzji (w 2 egz.), za moim pośrednictwem, do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) - za moim pośrednictwem. Zgodnie z art.41 ust.2 PGG - Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.

IV.   Zgodnie z art.49 KPA, zawiadamiam Strony postępowania administracyjnegoo możliwości zapoznania się z treścią Decyzji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiegow Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 - Departamencie Ochrony Środowiska - Oddziale Geologii (II piętro, pok. 227) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530). Informacja telefoniczna pod numerem (17) 7433168. Zapoznanie się z treścią Decyzji jest możliwe również w siedzibie obwieszczającego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GEOLOG WOJEWÓDZKI

Otrzymują (z.p.o.):

1.  Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie https://bip.podkarpackie.pl > w zakładce: ZARZĄD > Ogłoszenia Marszałka

3.  Burmistrz Zaklikowa; 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15

4.  Wójt Gminy Radomyśl n/Sanem

5.  Wójt Gminy Pysznica

6.  A/a     

Do wiadomości:

1.    Pełnomocnik: Adam Krawczyk > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo podkarpackie

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o decyzji OS-IV.7440.01.2024.WZ dost. cyfrowo.docx)Obwieszczenie - dostępne cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla28 kB2024-02-06 09:532024-02-06 09:53

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi