Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

OS-I.7222.33.6.2024.ES

Rzeszów 2024-03-21

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:

 1. Na wniosek ORLEN Południe Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, z dnia 22.01.2024r. (data wpływu: 30.01.2024r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.06.2006r. znak: ŚR.IV-6618-11/05 ze zm. na eksploatację instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50 MWt zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze.

 2. Organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 3. W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.:
  od dnia 2 kwietnia 2024 do – do dnia 2 maja 2024 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.

 4. Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 225, w godzinach pracy urzędu.

 5. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 155/2024.


Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

 1. ORLEN Południe Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
 2. Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ul. Lubelska 4
 5. BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 6. a/a

  docxOgłoszenie o wszęciu wersja dostępna cyfrowo78.90 KB27/03/2024, 08:38

  pdfOgłoszenie o wszęciu - wersja niedostępna cyfrowo206.85 KB27/03/2024, 09:39

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi