Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Herb Województwa Podkarpackiego

OS-IV.7440.21.2024.WZ

Rzeszów, 2024-05-07

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 w związku z art.10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024.572 – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 ust.3 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633, ze zm. –  zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że:

 1. Z wniosku pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska w km od ok. 11+560 do  11+720 przy budowie drogi ekspresowej S19 w m. Racławówka - zwany dalej Projektem.
 2. Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla stabilizacji osuwiska. Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione w Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (art.93 PGG).
 3. Zgodnie z art.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych działek na których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych zawiera Tabela 1 (str.7 Projektu) - do wglądu w siedzibie obwieszczającego. Zgodnie z art.41 ust.2 PGG Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.
 4. Działając jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem), zgodnie z art.80 ust.5 PGG wystąpiłem o opinię do: Burmistrza Boguchwały. Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia sprawy (decyzji zatwierdzającej Projekt- zwanej dalej Decyzją). Jeżeli opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z art.9 ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia.
 5. Zgodnie z art.41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z treścią Projektu oraz Decyzji, wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądań i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530). Informacja telefoniczna pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Projektem oraz Decyzją możliwe jest również w siedzibie obwieszczającego.
 6. Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Biuletyn Informacji Publicznej), jak również zostało przesłane celem obwieszczenia w  sposób zwyczajowo przyjęty w: Gminie Boguchwała. Doręczenie stronie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.
 7. Po upływie terminów, o którym mowa w punktach VI i V (łącznie) Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Projekt zostanie zatwierdzony Decyzją przez Organ. Decyzja nie upoważnia wykonawcy do wejścia na teren nieruchomości gruntowych, na  których zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do żadnej nieruchomości gruntowej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Mariusz Rolek

GEOLOG WOJEWÓDZKI

Otrzymują (z.p.o.):

 1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie https://bip.podkarpackie.pl  > w zakładce: ZARZĄD > Ogłoszenia Marszałka
 3. Burmistrz Boguchwały; 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33
 4. A/a

Do wiadomości:

 1. Pełnomocnik: Piotr Roszak > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znak promocyjny województwa podkarpackiego

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OS-IV.7440.21.2024.WZ Obwieszczenie o wszczęciu - dostępne cyfrowo.docx)Obwieszczenie - dostępne cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla59 kB2024-05-08 14:242024-05-09 07:33

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi