Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Herb województwa podkarpackiego

OS-IV.7440.15.2023.WZ

Rzeszów, 2023-05-08

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633, ze zm. – zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że:

 1. Decyzją z dnia 8 maja 2024r. znak: OS-IV.7440.15.2024.WZ (- zwanej dalej Decyzją) zatwierdzony został Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej inwestycji: „Przebudowa Linii 110kV Tomaszów Południe-Lubaczów” ETAP II (gm. Tomaszów Lubelski, gm. Bełżec, -  pow.  tomaszowski/woj. lubelskie; gm. Narol, gm. Horyniec-Zdrój, gm. Cieszanów, gm. Lubaczów -  pow.  lubaczowski)
 2. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Obwieszczenia.
 3. W terminie 14 dni, licząc od następnego dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, Strony mogą wnieść odwołanie od Decyzji (w 2 egz.), za moim pośrednictwem do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54). Zgodnie z art.41 ust.2 PGG, Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.
 4. Zgodnie z art.49 KPA, zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o  możliwości zapoznania się z treścią Decyzji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 - Departamencie Ochrony Środowiska - Oddziale Geologii (II piętro, pok.227) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530). Informacja telefoniczna pod numerem (17) 7433166. Zapoznanie się z treścią Decyzji jest możliwe również w siedzibie obwieszczającego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Mariusz Rolek

GEOLOG WOJEWÓDZKI

Otrzymują (z.p.o.):

 1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 3. Marszałek Województwa Lubelskiego > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Wójt Gminy Bełżec > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Narol > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Wójt Gminy Lubaczów > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Burmistrz Miasta Lubaczów > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. A/a

Do wiadomości:

 1. Pełnomocnik: Piotr Cyran > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 znak promocyjny województwa podkarpackiego

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o decyzji OS-IV.7440.15.2024.WZ - dostępne cyfrowo do BIP.docx)Obwieszczenie - dostępne cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla29 kB2024-05-10 08:252024-05-10 08:25

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi