Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Herb Województwa Podkarpackiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-IV.7440.21.2024.WZ

Rzeszów, 2024-06-06

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572); art.161 ust.1 w związku z art.80 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633, ze zm. – zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że:

  1. Decyzją z dnia 6 czerwca 2024r. znak: OS-IV.7440.21.2024.WZ (- zwanej dalej Decyzją) zatwierdzony został „Projekt robót geologicznych dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska w km od ok. 11+560 do 11+720 przy budowie drogi ekspresowej S19 w m. Racławówka
  2. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Obwieszczenia.
  3. Licząc od następnego dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w terminie 14 dni, Strony mogą wnieść odwołanie od Decyzji (w 2 egz.) do  Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa, ul.  Wawelska 52/54) - za moim pośrednictwem. Zgodnie z art.41 ust.2 PGG - Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.
  4. Zgodnie z art.49 KPA, zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o  możliwości zapoznania się z treścią Decyzji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 - Departamencie Ochrony Środowiska - Oddziale Geologii (II piętro, pok.227) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530). Informacja telefoniczna pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z treścią Decyzji jest możliwe również w siedzibie obwieszczającego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Mariusz Rolek

Geolog Wojewódzki

Otrzymują (z.p.o.) (+ Obwieszczenie):

  1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  3. Burmistrz Boguchwały; 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33
  4. A/a

Do wiadomości (+ Obwieszczenie):

  1. Pełnomocnik: Pan Piotr Roszak > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Mostostal Acciona S19 Tunel s.c.; 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o decyzji OS-IV.7440.21.2024.WZ dostępne cyfrowo bip do pdf.docx)Obwieszczenie - dostępne cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla28 kB2024-06-10 14:352024-06-10 14:35

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi