Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Herb Województwa Podkarpackiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-IV.7440.29.2024.WZ

Rzeszów, 2024-07-05

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 w związku z art.10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 ust.3 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633, ze zm. – zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że:

 1. Z wniosku pełnomocnika Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z/s w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robot geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i  sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Rzeszowa ( - zwany dalej Projektem).
 2. Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie Atlasu geologiczno-inżynierskiego Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione również w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (art.88 ust.3 pkt3 PGG).
 3. Zgodnie z art.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych działek na których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych zawiera tabela w Załączniku przy Wniosku – do  wglądu w siedzibie obwieszczającego. Zgodnie z art.41 ust.2 PGG Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.
 4. Działając jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem), zgodnie z art.80 ust.5 PGG wystąpiłem o opinię do: Prezydenta Miasta Rzeszowa, Burmistrza Łańcuta, Wójta Gminy Łańcut, Wójta Gminy Czarna, Wójta Gminy Chmielnik, Burmistrza Gminy Tyczyn, Wójta Gminy Lubenia, Burmistrza Gminy Boguchwała, Wójta Gminy Świlcza, Burmistrza Głogowa Małopolskiego, Wójta Gminy Trzebownisko oraz Wójta Gminy Krasne Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia sprawy (decyzji zatwierdzającej Projekt - zwanej dalej Decyzją). Jeżeli opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z art.9 ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony rozstrzygnięcia.
 5. Zgodnie z art.41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z treścią Projektu oraz Decyzji, wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądań i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530). Informacja telefoniczna pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Projektem oraz Decyzją możliwe jest również w siedzibie obwieszczającego.
 6. Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jak  również zostało przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.
 7. Po upływie terminów, o którym mowa w punktach VI i V (łącznie) Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie administracyjne w  przedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Projekt zostanie zatwierdzony Decyzją przez Organ. Decyzja nie upoważnia wykonawcy do wejścia na teren nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do żadnej nieruchomości gruntowej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Mariusz Rolek

GEOLOG WOJEWÓDZKI

Otrzymują (z.p.o.):

 1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 3. Prezydent Miasta Rzeszowa; 35-064 Rzeszów, Rynek 1
 4. Burmistrz Łańcuta; 37-100 Łańcut ul. Plac Sobieskiego 18
 5. Wójt Gminy Łańcut; 37-100 Łańcut, ul. A. Mickiewicza 2A
 6. Wójt Gminy Czarna; 37-125 Czarna 260
 7. Wójt Gminy Chmielnik; 36-016 Chmielnik 50
 8. Burmistrz Gminy Tyczyn > 36-020 Tyczyn, Rynek 18
 9. Wójt Gminy Lubenia > 36-042 Lubenia 131
 10. Burmistrz Gminy Boguchwała; 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33
 11. Wójt Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168
 12. Burmistrz Głogowa Małopolskiego; 36-060 Głogów Małopolski Rynek 1
 13. Wójt Gminy Trzebownisko; 36-001 Trzebownisko 976
 14. Wójt Gminy Krasne; 36-007 Krasne 121

Do wiadomości:

 1. Pełnomocnik: Edyta Majer
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OS-IV.7440.29.2024.WZ Obwieszczenie o wszczęciu dostępne cyfrowo bip do pdf.docx)Obwieszczenie - dostępne cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla31 kB2024-07-08 15:032024-07-08 15:03

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi