Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
 

Opis sprawy/zadania

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 4 egzemplarzami dokumentacji geologicznej oraz dokumentacją w postaci dokumentu elektronicznego, sporządzonej zgodnie z wymogami:

  1. dokumentacja geologiczna złoża kopaliny – art. 89 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. 2015 poz. 987)
  2. dokumentacja hydrogeologiczna – art. 90 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033)
  3. dokumentacja geologiczno-inżynierska – art. 91 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033)

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 256 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w sprawach zastrzeżonych do właściwości Marszałka Województwa (art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) jako organu pierwszej instancji, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, Marszałek odmawia jej zatwierdzenia.

Zmiany dokumentacji geologicznej, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się przepisy dotyczące dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.

Status

Zatwierdził: Mariusz Rolek 17-07-2020r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi