Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Opis sprawy/zadania

Wgląd i pełne udostępnienie informacji geologicznej

Kogo dotyczy

Podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji geologicznej

Wymagane dokumenty

Pełne udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do kierownika archiwum (marszałek województwa), w którym określa się:

1) dane podmiotu:

a) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub

b) nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2) tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych;

3) archiwalny numer ewidencyjny;

4) sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;

5) cel udostępnienia informacji geologicznej.

Do wniosku dołącza się dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, dołącza się skan tego dokumentu.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodno-prawne, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem zawartą z marszałkiem województwa.

W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

Wgląd do dokumentów geologicznych realizowany jest na podstawie zgłoszenia i potwierdzany w księdze ewidencyjnej.

Wniosek do pobrania

Wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych załącznik nr 2 

Zgłoszenie wglądu do geologicznych materiałów archiwalnych do wpisu do księgi ewidencyjnej załącznik nr 3

Opłaty

Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa jest nieodpłatne z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem (art. 100 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Za udostępnienie informacji geologicznej pobiera się opłatę uwzględniającą koszty utrwalenia i przekazania informacji w wysokości ustalonej w Zasadach dostępu do informacji geologicznej zawartej w geologicznych materiałach archiwalnych gromadzonych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w zasobach archiwum geologicznego (stawki opłat strona 5 i 6 Zasad dostępu do informacji geologicznej) wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2020r. załącznik nr 1

W sytuacji, gdy wysokość opłaty nie przekroczy jednorazowo kwoty 20 zł brutto – opłata nie podlega pobraniu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

archiwum geologiczne mieści się w Rzeszowie przy

ul. Lubelska 4 (pok. 201)

tel.: 17 743 32 00, 695 304 015

godziny pracy archiwum: Po - Pt od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Problemy z ustaleniem podmiotu, któremu przysługuje prawo do informacji geologicznej mogą opóźnić rozpatrzenie wniosku.

W przypadkach jednoznacznych – sprawa załatwiana jest niezwłocznie po przedłożeniu kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

·       art. 98, 99 100 i 156 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075)

·         Zarządzenie nr 19/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego       
z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad dostępu do informacji geologicznej gromadzonej  przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w zasobach archiwum geologicznego załącznik nr 1

Tryb odwoławczy

           _______        

Forma i sposób załatwienia sprawy

Organ administracji geologicznej (marszałek województwa) udostępnia geologiczne materiały archiwalne przez wgląd lub pełne udostępnienie:

·         Wglądem jest zapoznanie się zainteresowanego z oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych.

·         Pełnym udostępnieniem geologicznego materiału archiwalnego jest wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych.

Status

Opublikował: Bogusław Kielar                                                          Zatwierdził: Mariusz Rolek 03-08-2020r
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 2.pdf)załącznik nr 2.pdf[OS] Bogusław Kielar259 kB2020-08-03 13:462020-08-03 13:46
Pobierz plik (załącznik nr 3.pdf)załącznik nr 3.pdf[OS] Bogusław Kielar310 kB2020-08-03 13:482020-08-03 13:48
Pobierz plik (załącznik nr 1.pdf)załącznik nr 1.pdf[OS] Bogusław Kielar9405 kB2020-08-03 13:512020-08-03 13:51

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi