Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz przyjęcia schematu procedur kontroli realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. z póżn. zmianami.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ), art. 78a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) art. 5 ust. 3c, art. 9 ust. 1, 1b, 1c i 1d, art. 24a ust. 1 i 5, art. 29 ust. 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określam sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy o usługach turystycznych, polegający na:
1) identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe,
2) wyznaczeniu obszarów, o których mowa w pkt 1, ustawowo wskazanym zakresem kontroli przedsiębiorców, zgodnie z zapisami ustawy o usługach turystycznych,
3) identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych zagrożonych wystąpieniem największego prawdopodobieństwa naruszeń prawa poprzez uwzględnienie nowych regulacji obowiązujących od dnia 26 listopada 2016 r., które nie były wykorzystane w trakcie dotychczasowych kontroli.
2. Sposób przeprowadzenia analizy oparty jest na weryfikacji dotychczas przeprowadzonych kontroli i wskazaniu na ich podstawie najczęściej występujących naruszeń prawa.

§ 2

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności agenta turystycznego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach prowadzonej działalności w zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywa zadań przewodnika górskiego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług hotelarskich, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego .

§ 7

Ogólny schemat prowadzenia kontroli przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Obowiązek określenia sposobu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przed przystąpieniem do kontroli przedsiębiorcy wynika z art. 78a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Załączniki do niniejszego zarządzenia zawierają określenie sposobu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności w zakresie:

  • organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
  • agenta turystycznego,
  • organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,
  • wykonywanie zadań przewodnika górskiego,
  • świadczenie usług hotelarskich.

Ponadto, realizując ww. obowiązek ustawowy przyjęto ogólny schemat prowadzenia kontroli przedsiębiorców.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54-2017.pdf)54-2017.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska3971 kB2017-12-11 11:362017-12-11 11:36
Pobierz plik (51-2018.pdf)ZMIANA ZARZĄDZENIA[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska396 kB2018-06-14 13:562018-06-14 13:56

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi