Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014  r., poz. 868)w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 17-19 maja 2018 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

1.Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dniach 18-19 maja 2018r.

- w dniu 18 maja 2018 r.: Rzeszów (parking Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (zbiórka 6.45, wyjazd 7.00) – Jasło – Gorlice – Grybów – Ptaszkowa – przejście górskie piesze: Ptaszkowa – Jaworze (882) – Grybów – c.d. przejazdu: Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – Tylawa – Jaśliska – Komańcza – Cisna – Wetlina (nocleg).

- w dniu 19 maja 2018 r.: Wetlina (godz. 8.00 przejazd do wejścia na szlak pieszy) - przejście górskie piesze: Brzegi Górne – Połonina Caryńska (1297) – Ustrzyki Górne (zakończenie egzaminu), w przypadku złych warunków atmosferycznych trasa piesza: Nasiczne – Dwernik Kamień (1004) – Zatwarnica – c.d. przejazdu: Dwernik – Przeł. Wyżniańska – Ustrzyki Górne (zakończenie egzaminu) – powrót do Rzeszowa.

2. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

W ramach części praktycznej egzaminowany oceniany jest za 4 zadania:

1) Poprowadzić wyznaczony przez Komisję odcinek trasy pieszej górskiej,z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych, miejsc postoju - ocenie podlega:

a) metodyka prowadzenia wycieczki,
b) znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim,
c) umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej,
d) orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,
e) znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych,
f) znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,
g) informacje i objaśnienia krajoznawcze udzielane przez prowadzącego wycieczkę podczas wyznaczonych postojów (hydrologia, przyroda terenu, na którym prowadzona jest wycieczka górska),
h) znajomość podstawowych informacji o Beskidach (zgodnie z programem szkolenia wymienionym w Rozporządzeniu).

2) Opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu.

3) Omówić lub zasymulować postępowanie w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie wycieczki.

4) Wypowiedź na temat związany z Beskidami (zgodnie z programem szkolenia), w tym z terenem uprawnień, tj. hydrografia, środowisko przyrodnicze, topografia terenu uprawnień (nazwy topograficzne pasm górskich, grzbietów, masywów, przełęczy, dolin etc.) wraz z zagospodarowaniem turystycznym, również podczas przejazdu trasą egzaminacyjną.

Podczas egzaminu praktycznego trwającego 2 dni, egzaminowany otrzyma do realizacji 4 zadania.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy), Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania.

Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego ze zleconych zadań, będzie uzgadniane przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego Zespołu egzaminacyjnego. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzyma zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkuje nie zdaniem części praktycznej egzaminu.

Ponadto informujemy, że egzamin teoretyczny rozpocznie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiegow Rzeszowie, Al. Ł.Cieplińskiego 4 (II piętro, sala 212).

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi