Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz.868 ze zm.) w związku z egzaminem praktycznym przeprowadzanym w terminie 8 i 9 października 2021 r. Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

 I. Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dniach 8 i 9 października 2021 r.

(egzamin będzie się odbywał tylko na terenie uprawnień).


08.10.2021 r. (piątek)

 

Rzeszów: Parking Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 (zbiórka 6.00, wyjazd 6.15).

Przejazd trasą Rzeszów – Tarnów – Brzesko – Bochnia – Limanowa - Zbludza.

 

1. Przejście piesze: Zbludza – Modyń (1029 m) - Młyńczyska (szlak niebieski).

Teren:


- opis panoramy z Przełęczy Widoma
- opis panoramy z przysiółka Kosarzyska (przy szlaku niebieskim ze Zbludzy)
- opis panoramy z wieży na Modyni (1029 m)
- opis panoramy z Cisowego Działu (krzyż jubileuszowy)

Przejazd w okolice miejscowości Wysowa przez: Nowy Sącz, Grybów, Ropę (nocleg we własnym zakresie).09.10.2021 r. (sobota)


Zbiórka 8.00, wyjazd 8.15


Przejazd do miejscowości Wapienne trasą przez Gładyszów, Sękową.


Przejście piesze: Wapienne – Ferdel (648 m) – Barwinok (670) – Diabli Kamień – Wodospad Magurski - Folusz (szlak czarny i ścieżka MPN).

 

Teren:


- opis panoramy z okolic Hańczowej
- opis panoramy z okolic cmentarza nr 55 nad Gładyszowem
- opis panoramy z wieży na Ferdlu (648 m)
- opis panoramy z okolic cmentarza nr. 10 w Woli Cieklińskiej (pomnik)

Przejazd do Jasła - zakończenie egzaminu. Przejazd do Rzeszowa.

II. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

W ramach części praktycznej Egzaminowany oceniany jest za 4 zadania – ocenie podlega

1) Poprowadzić zadany odcinek trasy pieszej górskiej zgodnie z określonym programem, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych i innych, zatrzymując się w wybranych miejscach i udzielając stosownych objaśnień.
a) metodyka prowadzenia wycieczki
b) znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim (np. rodzaje zagrożeń występujących w górach, prowadzenie grupy w warunkach ekstremalnych, obszary o szczególnym, sezonowym lub stałym, podwyższonym ryzyku zejścia lawin, szlaki sezonowo zamknięte)
c) znajomość zasad i umiejętność zachowania się w przypadkach awaryjnych – nieprzewidzianych (np. burza, mgła, objawy chorobowe w grupie etc)
d) znajomość zasad postępowania w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie pieszej górskiej (również
z wykorzystaniem wyposażenia osobistej apteczki pierwszej pomocy)
e) umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej górskiej, oraz z innych okoliczności (np. warunków pogodowych).
f) orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,
g) znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest trasa piesza górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych (np. pasma, grzbiety, masywy, szczyty, przełęcze, doliny, hale i polany, wychodnie skalne oraz umiejętność ich omówienia)
h) znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów i Pienin, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,
i) znajomość hydrografii Beskidów i Pienin ze szczególnym uwzględnieniem hydrografii terenu, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,
(rzeki, potoki, źródła, jeziora, stawy, obiekty hydrotechniczne).
j) znajomość i umiejętność prezentacji flory i fauny na trasie pieszej górskie, umiejętność omówienia piętrowego układu roślinności
k) znajomość problematyki z zakresu ochrony przyrody na terenie Beskidów i Pienin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu ochrony przyrody na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, rezerwaty biosfery, leśne kompleksy promocyjne i in.)
l) znajomość podstawowych informacji o Beskidach i Pieninach (zgodnie z programami szkoleń wymienionymi w Rozporządzeniu)

2) Opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment (zgodnie z metodyką) według podanego przez Komisję stopnia szczegółowości, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu.

3) Odpowiedzieć na pytanie Komisji dotyczące przebiegu szlaku lub szlaków od miejsca w którym aktualnie przebywa Egzaminowany (lub najbliższej okolicy) do miejsca docelowego na terenie uprawnień wskazanego przez Komisję (całe Beskidy).

4) Wypowiedź na temat związany z Beskidami i Pieninami (zgodnie z programem szkolenia), w tym z terenem uprawnień (np. hydrografia, środowisko przyrodnicze, topografia, zagospodarowanie turystyczne) - również podczas przejazdu trasą egzaminacyjną.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy) Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego zadania, podlegać będzie uzgodnieniom przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin zostanie uznany za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzymał zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkować będzie nie zdaniem części praktycznej egzaminu

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi