Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Uchwała Przedmiot uchwały
XVII/268/19 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

zał. 1_13

zał. 1.2

zał. 1.3

zał. 1.4 

XVII/269/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042
XVII/270/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza 
XVII/271/19 

zmieniająca uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

zał. 1 

XVII/272/19 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 38. rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego 

zał. 1

XVII/273/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
XVII/274/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/275/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/276/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/277/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/278/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/279/19  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grębów. 
XVII/280/19 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim. 

zał. 1-2

XVII/281/19  w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/949/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. 
XVII/282/19  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych 
XVII/283/19  w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
XVII/284/19  w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim. 
XVII/285/19 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 

zał. 1

XVII/286/19  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 
XVII/287/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 
XVII/288/19  w sprawie zmiany uchwały nr VII/114/19 o wyrażenie woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
XVII/289/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał 1-2

XVII/290/19  w spprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042
XVII/291/19 

w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieWojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XVII/292/19 

w sprawie zmian w Statucie w sprawie zmian w StatucieWojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

zał. 1

zał. 2

XVII/293/19 

w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

zał. 1

XVII/294/19 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

XVII/295/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

zał. 1

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (268.pdf)268.pdf[KS] Monika Homa359 kB2020-01-07 13:432020-01-07 13:43
Pobierz plik (268_1_13.pdf)268_1_13.pdf[KS] Monika Homa2042 kB2020-01-07 13:592020-01-07 13:59
Pobierz plik (268_2.pdf)268_2.pdf[KS] Monika Homa362 kB2020-01-07 14:002020-01-07 14:00
Pobierz plik (268_3.pdf)268_3.pdf[KS] Monika Homa728 kB2020-01-07 14:092020-01-07 14:09
Pobierz plik (268_4.pdf)268_4.pdf[KS] Monika Homa186 kB2020-01-07 14:102020-01-07 14:10
Pobierz plik (269.pdf)269.pdf[KS] Monika Homa23663 kB2020-01-07 14:112020-01-07 14:11
Pobierz plik (270.pdf)270.pdf[KS] Monika Homa193 kB2020-01-07 14:112020-01-07 14:11
Pobierz plik (271.pdf)271.pdf[KS] Monika Homa335 kB2020-01-07 14:112020-01-07 14:11
Pobierz plik (271_1.pdf)271_1.pdf[KS] Monika Homa160 kB2020-01-07 14:122020-01-07 14:12
Pobierz plik (272.pdf)272.pdf[KS] Monika Homa194 kB2020-01-07 14:122020-01-07 14:12
Pobierz plik (272_1.pdf)272_1.pdf[KS] Monika Homa259 kB2020-01-07 14:132020-01-07 14:13
Pobierz plik (273.pdf)273.pdf[KS] Monika Homa195 kB2020-01-07 14:132020-01-07 14:13
Pobierz plik (274.pdf)274.pdf[KS] Monika Homa196 kB2020-01-07 14:132020-01-07 14:13
Pobierz plik (275.pdf)275.pdf[KS] Monika Homa197 kB2020-01-07 14:142020-01-07 14:14
Pobierz plik (276.pdf)276.pdf[KS] Monika Homa197 kB2020-01-07 14:142020-01-07 14:14
Pobierz plik (277.pdf)277.pdf[KS] Monika Homa194 kB2020-01-07 14:142020-01-07 14:14
Pobierz plik (278.pdf)278.pdf[KS] Monika Homa196 kB2020-01-07 14:152020-01-07 14:15
Pobierz plik (279.pdf)279.pdf[KS] Monika Homa195 kB2020-01-07 14:152020-01-07 14:15
Pobierz plik (280.pdf)280.pdf[KS] Monika Homa193 kB2020-01-07 14:152020-01-07 14:15
Pobierz plik (280_1_2.pdf)280_1_2.pdf[KS] Monika Homa116 kB2020-01-07 14:152020-01-07 14:15
Pobierz plik (281.pdf)281.pdf[KS] Monika Homa193 kB2020-01-07 14:162020-01-07 14:16
Pobierz plik (282.pdf)282.pdf[KS] Monika Homa350 kB2020-01-07 14:162020-01-07 14:16
Pobierz plik (283.pdf)283.pdf[KS] Monika Homa215 kB2020-01-07 14:162020-01-07 14:16
Pobierz plik (284.pdf)284.pdf[KS] Monika Homa198 kB2020-01-07 14:172020-01-07 14:17
Pobierz plik (285.pdf)285.pdf[KS] Monika Homa99 kB2020-01-07 14:172020-01-07 14:17
Pobierz plik (285_1.pdf)285_1.pdf[KS] Monika Homa168 kB2020-01-07 14:172020-01-07 14:17
Pobierz plik (286.pdf)286.pdf[KS] Monika Homa270 kB2020-01-07 14:182020-01-07 14:18
Pobierz plik (287.pdf)287.pdf[KS] Monika Homa193 kB2020-01-07 14:242020-01-07 14:24
Pobierz plik (288.pdf)288.pdf[KS] Monika Homa203 kB2020-01-07 14:242020-01-07 14:24
Pobierz plik (289.pdf)289.pdf[KS] Monika Homa493 kB2020-01-07 14:252020-01-07 14:25
Pobierz plik (289_1_2.pdf)289_1_2.pdf[KS] Monika Homa172 kB2020-01-07 14:262020-01-07 14:26
Pobierz plik (290.pdf)290.pdf[KS] Monika Homa28638 kB2020-01-07 14:312020-01-07 14:31
Pobierz plik (291.pdf)291.pdf[KS] Monika Homa271 kB2020-01-07 14:322020-01-07 14:32
Pobierz plik (291_1.pdf)291_1.pdf[KS] Monika Homa107 kB2020-01-07 14:332020-01-07 14:33
Pobierz plik (291_2.pdf)291_2.pdf[KS] Monika Homa93 kB2020-01-07 14:332020-01-07 14:33
Pobierz plik (291_3.pdf)291_3.pdf[KS] Monika Homa186 kB2020-01-07 14:342020-01-07 14:34
Pobierz plik (292.pdf)292.pdf[KS] Monika Homa192 kB2020-01-07 14:342020-01-07 14:34
Pobierz plik (292_1.pdf)292_1.pdf[KS] Monika Homa77 kB2020-01-07 14:352020-01-07 14:35
Pobierz plik (292_2.pdf)292_2.pdf[KS] Monika Homa156 kB2020-01-07 14:352020-01-07 14:35
Pobierz plik (293.pdf)293.pdf[KS] Monika Homa274 kB2020-01-07 14:362020-01-07 14:36
Pobierz plik (293_1.pdf)293_1.pdf[KS] Monika Homa103 kB2020-01-07 14:362020-01-07 14:36
Pobierz plik (294.pdf)294.pdf[KS] Monika Homa198 kB2020-01-07 14:362020-01-07 14:36
Pobierz plik (294_1.pdf)294_1.pdf[KS] Monika Homa193 kB2020-01-07 14:372020-01-07 14:37
Pobierz plik (294_2.pdf)294_2.pdf[KS] Monika Homa475 kB2020-01-07 14:372020-01-07 14:37
Pobierz plik (294_3.pdf)294_3.pdf[KS] Monika Homa290 kB2020-01-07 14:382020-01-07 14:38
Pobierz plik (294_4.pdf)294_4.pdf[KS] Monika Homa407 kB2020-01-07 14:492020-01-07 14:49
Pobierz plik (294_5.pdf)294_5.pdf[KS] Monika Homa297 kB2020-01-07 14:492020-01-07 14:49
Pobierz plik (294_6.pdf)294_6.pdf[KS] Monika Homa214 kB2020-01-07 14:502020-01-07 14:50
Pobierz plik (294_7.pdf)294_7.pdf[KS] Monika Homa367 kB2020-01-07 14:502020-01-07 14:50
Pobierz plik (295.pdf)295.pdf[KS] Monika Homa194 kB2020-04-27 10:592020-04-27 10:59
Pobierz plik (295_1.pdf)295_1.pdf[KS] Monika Homa365 kB2020-04-27 10:592020-04-27 10:59

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi